HKL Nanjing Jinling Central  Wuhan Changjiang Center Hangzhou MixC Renovation  Nanjin Jianbei MIXC ONE Tianjin Yanlord Riverside Plaza Renovation China Resources Vientiane City(Taiyuan) Beijing Ginza Harmony Plaza Beijing Xidan Culture Plaza China Resources MIXC(Qingdao) China Resources MIXC(Chongqing) China Resources Vientiane City(Changchun) China Resources Vientiane City(theme area Taiyuan) Chongqing Forte Financial Centre China Resources Vientiane Mixcate (Shenzhen) Golden Eagle Hexi The Big Flagship Shopping Center China ResourcesMIXC(Shenzhen) Golden Eagle Suzhou Full Life Shopping Center Golden Eagle Yangzou Jiangdu Golden Eagle World China Resources MIXC(Chongqing) Golden Eagle Xianlin Golden Eagle World Tianjin Yanlord Riverside Plaza IV Golden Eagle Kunshan Department Store Golden Eagle Nantong Department Store(Nantong Harmony City) Golden Eagle Nanjing Xinjiekou Department Store Jinmen Wind Lion Plaza Chengde Road Commercial Facility Taiwan Land Development Reel Department Store/shenzhen Sino-Singapore Nanjing Ecological High-Tech Island Development Tianjin Yanlord Riverside Plaza Reel Department store / Shanghai Tianjin Yanlord Riverside Plaza 3rd MIRAMAR ENTERTAINMENT PARK / Taipei TEDA Square / Tianjin Reel Department store / Shangzhen JiaShin PLAZA / Shantou TIGER CITY Project / Taichung Department Store List